BHRA ametlikud teadaanded

Väljavõtted EAL Kiirendusvõistluste Alakomitee koosoleku protokollist, 22.03.11 22.03.2011
1. Alakomitee esimehe tagasiastumise arutamine: A. Mõsovski soovib tagasi astuda, kuna puudub motivatsioon jätkata. Alakomitee soovib Mõsovski jätkamist. Otsustati: senine esimees jätkab oma ametis.
2. Arutati Estonian Drag Racing Association MTÜ poolt esitatud ettepanekuid klassijaotuste muudatuste kohta.
Otsustati: Estonian Drag Racing Association MTÜ  poolt Alakomiteele saadetud ettepanekud lükati tagasi ning otsustati 2011 aastal klassijaotust mitte muuta. 2011 hooajal jääb kehtima senine klassijaotus.  Üheks põhjuseks on kindlasti liiga hiline ajastus ning mittevalmisolek. Hooaja lõppedes kaaludes ning analüüsides hooajal 2011 toimunut, vaadatakse klassijaotus ja ettepanekud selles osas uuesti üle.
 3. Rahuldada Eesti Drifti Liit MTÜ, Kristjan Salmre taotlus 23. aprillil 2011 toimuva ürituse kohta tingimustel:
1) võistlusest võib osa võtta kehtivat juhiluba omav isik. Täiendada juhendi punkti 3.1.
2) võistlusel tagada vähemalt 2 pulberkustuti olemasolu (lisaks CO). Täiendada juhendi punkti 12.2
3) lisada mootorrataste võistlemise tingimus
4) muuta peakohtunik ja peaajamõõtja eraldi isikuteks.
4. Rahuldada EDRA taotlus testipäeva korraldamiseks 21. mail 2011.
5.Teha ettepanek korraldajatele korraldada üks EMV etapp koos lõppkiirusvõistlusega 23.-24. juulile.
6.Teha ettepanek korraldajatele korraldada 4. septembri LV üritus Riias koos EMV'ga, mis kujuneks EMV viimaseks etapiks. 
Väljavõte EAL Kiirendusvõistluste Alakomitee koosoleku protokollist 07.02.2011
Rahuldada võistleja Indrek Valdmann poolt Alakomiteele esitatud taotlus (taotlus esitatud 23.11.2010, "Taotlus reeglite erandiks B-klassis 2011 hooajaks“), teha erand ja lubada osaleda ning sõita Indrek Valdmannil, võistlussõidukiga Lada 2101 EMV-arvestuse B-klassis.

Otsus vastuvõetud ja kinnitatud Alakomitee poolt 04.02.2011

Kiirendusvõistluste Alakomitee 2011
Väljavõte EAL Kiirendusvõistluste Alakomitee koosoleku protokollist 13.09.2010
1. Peeter Sikk avaldus uueks C-klassi rekordiks.
Otsus: Alates hooajast 2011 niinimetatud tänavasõidu-klassides, mis on piiratud indeksiga (olemasolevate 2010 reeglite järgi A-, B-, C-klass) rekordeid enam ei arvestata. Pro-klassides (PS ja OL) ja tsiklite klassides (E ja F) jääb rekordiarvestus alles. Kehtima jääb 1 % nõue ning rekordite kinnitamise kord. Senised rekordid A,B, ja C-klassis jäävad kõik kehtima.
Sikk Peeteri avaldust, esitatud Kristo Luhaäär poolt, mitterahuldada ning rekordit ei kinnitata.

2. Vastuoluga rahvaspordi kaardi taotlemise reeglites ja EMV-välise võistluse juhendis.
Võistluste juhendis: Kõigil võistlejatel kes sõidavad 10.999 või kiiremini on nõutav EAL`I sõitjalitsents.
Rahvaspordi kaardi taotlemise reeglitest: Autode klassides on nõutav EAL (Eesti Autospordi Liit) kiirendusvõistluse rahvaspordi kaart või sõitjalitsents. Spetsiaal-klassis võistlejal või võistlejal, kelle võistlussõiduk sõidab kiiremini kui 10,000 on nõutav sõitjalitsents.
Otsus: muuta ära juhendi vastav punkt, igale poole jääb ( juhend, litsentsinõuded jm) 10,000 nõue.
EAL Kiirendusvõistluste Alakomitee ja BHRA juhatuse koosoleku protokoll 05.08.2010
Eesti kiirendusvõistluste korraldamise ja läbiviimise organiseerimine on jõudnud käesoleval hetkel sellisesse punkti, kus nii võistlejad, korraldajad kui ka pealtvaatajad on andnud selgelt mõista, et oodatakse ala arengu kindlustamiseks muudatusi. Seoses sellega otsustas EAL Kiirendusvõistluste Alakomitee ja MTÜ BHRA juhatus järgmist:

1. MTÜ BHRA ei ole edaspidi enam kiirendusvõistluste „katusorganisatsioon“ ning kiirendusvõistluste reeglistikku ja sellega seotud valdkondi koordineerib edaspidi eraisikutest koosnev EAL Kiirendusvõistluste Alakomitee. Otsus leiab kinnitamist 11.08.2010 toimuval EAL juhatuse koosolekul.
2. Alakomitee liikmed ei pea olema MTÜ BHRA liikmed.
3. Alates 2011.a. hooajast ei ole MTÜ BHRA’l kohustust väljastada kõigile soovijaile registreerijalitsentse, vaid klubi saab valida, kellele lilitsentse väljastada.
4. Kõik kiirendusvõistlustega seotud infomaterjalid viiakse BHRA kodulehelt üle EAL kodulehele (www.autosport.ee) vastavasse alajaotusesse, nagu ka muudel autospordi aladel.
5. MTÜ BHRA juhatus jätkab endises koosseisus ning klubi keskendub edaspidi oma põhikirjaliste eesmärkide täitmisele, st. arendab mootorisporti laiemas mõttes ning jätkab hobiautode kultuuri propageerimise ning kokkutulekute / näituste organiseerimisega.
6. Nii EMV-etappide kui ka EMV-väliste võistluste osalustasude suurused on võistluse korraldaja poolt vabalt valitavad.
7. EMV-välistel võistlustel peavad EAL kohtunikulitsentsi omama peakohtunik, starter ja tehniliste ülem.
8. EMV-etappidel peavad EAL kohtunikulitsentsi omama peakohtunik, starter, pre-starter, sekretariaadi ülem, tehniliste ülem, line-up ülem ja rajakohtunik.
9. Võistluste kohtunikud ei pea olema tellitud MTÜ BHRA’st, vaid igal korraldajal / peakohtunikul on õigus ja kohustus ise valida omale kohtunike meeskond, kui eelnevad tingimused litsentseeritud kohtunike osas on täidetud.
10. Nii EMV-etappidel kui ka EMV-välistel võistlustel tuleb moodustada vähemalt 3-liikmeline žürii, kelle peab eelnevalt kinnitama Alakomitee.
Võistlusnumbrid hooajal 2009, EMV-arvestus 31.12.2009
Arvestades fakti, et sõitjaid osaleb tõenäoliselt hooajal 2009 vähem on korraldajale antud õigus teha vajadusel ühepäevane võistlus. 

A-klass  
Biezais, Agris  A01
Pesur, Eero  A02
Shabalin, Andrei  A03
Salmre, Kristjan  A04
Kesa, Paul  A05
Ojaveer, Rain  A06
Koclamazasvili, Artjom  A07
Vahar, Maigi  A08
Järv, Joosep  A09
Nurmi, Jussi  A10
Boroško, Stanislav  A11
Lipp, Margo  A12
Grünberg, Margus  A13
Puusepp, Ivar  A14
Marlen, Villu  A15

B-klass  
Krum, Kaido  B01
Zausajevs, Ilmars  B02
Voit, Markel  B03
Mäesepp, Viljar  B04
Bulankin, Jevgeni  B05
Ando, Indrek  B06
Puhmas, Henri  B07
Valdmann, Indrek  B08
Kägu, Kulno  B09
Soots, Lauri  B10
Hinn, Riivo  B11
Iljin, Aleksei  B12

C-klass  
Heinonen, Oskari  C01
Hatšaturjan, Artur  C02
Laumets, Levo  C03
Ingermann, Janno  C04
Melts, Jane  C05
Tiido, Imre  C06
Tael, Sulev  C07
Hunt, Alari  C08
Vürst, Kristin  C09
Kasch, Ken  C10
Kask, Sander  C11
Sikk, Peeter  C12
Patshijev, Mika Petteri  C13
Wasström, Niklas  C14
Vali, Fred  C15
Kaunissaar, Arno  C16
Kautto, Jussi  C17
Puhmas, Henri  C18
Ljahh, Aleksei  C19
Tammsalu, Toomas  C20
Käbi, Kristjan  C21
Soldan, Ivo  C22

D-klass  
Kuriks, Lauri  D01
Vitsut, Taavo-Erkki  D02
Hunt, Alari  D03
Heinonen, Oskari  D04
BR-klass (Bracket-klass)  
Kalda, Ardo  BR01
Narits, Marko  BR02
Nõmm, Tanel  BR03
Toomeoja, Ahto  BR04
Hantson, Hanno  BR05
Siimson, Delvis  BR06
Tiisler, Arne  BR07
Luhaäär, Kristo  BR08
Hani, Argo  BR09
Lehtpuu, Rainer  BR10
Vasar, Ahto  BR11
Kravets, Ago  BR12
Pajuste, Indrek  BR13
Hani, Rene  BR14
Davõdov, Anvar  BR15
Priidemann, Aleksandr  BR16
Käbi, Kristjan  BR17
Tihvan, Kristo  BR18
Voip, Ahto  BR19
Nyström, Toni  BR20
Fros, Renee  BR21
Sauväli, Risto  BR22
Kikkatalo, Tarmo  BR23
Kruus, Lauri  BR24
Fros, Renee  BR25
Kaunissaar, Arno  BR26

E-klass  
Leonov, Georg  E01
Beljaev, Kristian  E02
Roondi, Jaak  E03
Laur, Nils  E04
Mägi, Eikki  E05
Põlluste, Mati  E06
Tibbing, Sten  E07
Väät, Gerrit  E08
Suur, Marten  E09
Agur, Sander Sebastian  E10

F-klass  
Leonov, Georg  F01
Kirsimaa, Mikk  F02
Tuominen, Ari  F03
Krist, Ain  F04
Aedma, Mario  F05
Lauronen, Jussi  F06
Rakkolainen, Tomi  F07
Lindqvist, Juha  F08
Ylhäinen, Sami  F09
Simola, Harri  F10
Suur, Marten  F11
Ulst, Imre  F12
Koivuniemi, Petri  F13

BHRA. Võistluste sekretariaat, 05.03.09
Partnerid