BHRA ametlikud teadaanded

Väljavõtted Kiirendusvõistluste Alakomitee koosoleku, 23.10.13) protokollist 24.10.2013
Väljavõtted Kiirendusvõistluste Alakomitee koosoleku, 23.10.13) protokollist:
(Väljavõtted otsustest ja aruteludest, mis on mõeldud edastamiseks avalikkusele)

Hooaja 2013 lõpetamine
EAL-i üritus toimub 22.novembril 2013, Saku Suurhallis. Kõik autospordi alad on koos. Täpsem info lähiajal. EMF’i ürituse koht ja aeg pole hetkel teada.

Võistluskalender 2014
Alakomitee kinnitas esialgse, hooaja 2014 dragrace võistluskalendri:
I etapp - 31.mai- 1.juuni, Haapsalu, Kiltsi lennuväli, ¼ miili;
II etapp - 21.juuni, (koht täpsustamisel), ¼ miili;
(?) III etapp - 12.juuli, Haapsalu, Kiltsi lennuväli (toimumise võimalikkus täpsustamisel), ¼ miili;
IV etapp - 26.juuli, Pärnu lennuväli, ¼ miili;
V etapp - 23.august, Tartu, Raadi lennuväli, 1/8 miili

Kiirusindeksid ja klassijaotused autodele hooajaks 2014. Autode tehniliste reeglite muudatused

Alakomitee eesmärk on liikuda järgmiste aastate perspektiivis Eesti klassidega lähemale Soome ja Euroopa Drgarace klassidele. Seda nii sisu kui ka indeksite poolest. Selge on see, et sellised muudatused  üleminek nõuab Eestis aega ning valmisolekut. Seega liigutakse selles plaanis edasi jälgides ja järgides olukorda ning võistlejate valmisolekut selliseid muudatusi vastu võtta.

Alakomitee ettepanekud klasside muudatuste ja indeksite määramise osas, hooajaks 2014 oleks alljärgmised:

- praegune Bracket klass muuta kaheks eraldi klassiks järgnevalt:
Pro ET (EMV-klass) -indeks 9.00-11.99 sek ja Sportsman ET (EMV-klass) - indeks 12.00-16 .00 sek. Tehniliste reeglite jm reeglite osas muudatusi ei ole. Klassidele jäävad kehtima kõik Bracket-klassi reeglid.

- Street A klass (karikasari) – uus indeks 13.5 sek. Reeglite osas muudatusi ei ole.

- Street B klassi (karikasari) - indeks jääb 11.50 sek. Reeglite osas viia sisse muudatus, kus lubada kasutada rehvidena tänavasõidu slikid (slik-rehvil peab olema vastav märgistus).Muude reeglite osas muudatusi ei ole.

- Outlaw - määrata uus indeks - 7.5 sek.

- Street Mod – Määrata uus indeks - 8.900 sek. Tehniliste reeglite osas muudatusena lubada kasutada täisslikke.

NB! Eelnimetatud muudatused on Alakomitee ettepanekud võistlejatele. Võistlejatel on aega avalikuks aruteluks ja omapoolsete ettepanekute tegemiseks Alakomiteele, mis puudutavad vaid eelloetud muudatus-ettepanekuid,  1(üks) kuu. Otsused ja võimalikud muudatused kinnitatakse järgmisel Alakomitee koosolekul, mis toimub novembri lõpus või detsembri alguses 2013. Ettepanekud palub Alakomitee saata aadressile: bhra@bhra.ee

Klassides osalemise (min, max) piirangute arutelu
Arutati päevakorrapunkti, et ühes võistlusklassis võiks olla piirang, mis kehtestaks osalejate arvuks miinimum 4 võistlejat, et antud klass võistlusele avatakse. Ettepanekut teha otsus ja kehtestada klassidele miinimum piirangud Alakomitees ei kinnitatud.
Alakomitee ostus: Kõik võistlused, mis toimuvad Eestis - klassides osalemine jääb ilma piiranguteta.

Probike klassi stardifoor ja eliminaatorite skeemide otsus (otsuse aluseks hooajal 2013 proovitud skeemid ja foor)
Alakomitee ostus:
ProBike klassi reeglitesse sisse kirjutada Pro-tree ja Pro-eliminaatorite tabelite kasutamine, hooajast 2014.

Hooajast 2014 ainult kahe esimese kohaga jätkamine, nagu mujal Euroopas
Arutati võimalust, kas jätkata hooajast 2014 ainult kahe esimese koha autasustamisega nagu mujal dragrace-alal Euroopas. Seda toetab ka igati ajavõtu -, punktiarvestuse ja eliminaatorite süsteem ning  tähendab, et ainult 2 esimest kohta sõidetakse välja ja need lähevad autasustamisele. EMV- arvestuses jääb ikkagi kolme esimese kohta arvestus. Kolm esimest kohta EMV- ja karikasõitude arvestuses sõltuvad hooajal kogutud punktidest.
Alakomitee ostus: Hooajast 2014, ühel võistlusel kolmanda ja neljanda koha sõite ei sõideta, võistlusel autasustatakse kahte esimest kohta.

Streetbike klassi muudatused
Arutlusel oli laekunud ettepanek lülitada Streetbike klass karikasarja klassiks.
Alakomitee ostus: Streetbike-klass jätkab EMV klassina.           

Litsentsisõitude ehk võistleja atesteerimine nõue, hooajast 2014
Otsustati sisse viia uuest hooajast, 2014, muudatus, mille kohaselt toimub ja saab toimuma võistlejate atesteerimine. See on nö sõitja litsentsi kinnitamise otsus, mille käigus tehakse katsesõit(sõidud). Sellise atesteerimise peavad läbi tegema kõik uued võistlejad, klassi vahetajad ja võistlejad, kes pole võistelnud viimased aastad (5 aastat (?), täpsed reeglid on väljatöötamisel). Esialgne reeglistik on valminud. Seda veel korrigeeritakse, täiendataks ning täpsustatakse. Kinnitatakse hiljemalt uue aasta, 2014, alguses.

Pidurdusvarju teemad
Alakomitee otsused:

1) Viia sisse üldistesse reeglitesse punkt, et pidurdusvarju splint eemaldatakse enne burnouti;
2) Atesteerimisel ühe osana peab võistleja oskama oma pidurdusvarju ise kokku pakkida (kui see on tema võistlusautol olemas).

Kiirendusvõistluste Alakomitee 2013
Alakomitee otused, 05.08.2013 05.08.2013
Alakomitee koosolek 5.aug.2013
Osalejad: Kristjan Veedler, Evelyn Mardus, Anryo Raamat, Andrus Mõsovski, Mart Pere, Aivo Halanurm, Taavo-Erkki Vitsut. Osales 100% Alakomitee koosseisust.
Protokollis: Agnes Laur.

1. Kiirendusvõistluste Alakomitee otsustas, et EMV IV etapp (31.08-01.09.2013) Soomes, Alastaros toimub.
Võistlusele eelregistreerimise lõpp on 26.aug.2013 kell 9.00. Klassid, kuhu ei tule eelregistreerimise lõpuks kokku 4 võistlejat, ei osale Soomes.
Võistluse tehnilised reeglid on Eesti omad, võidusõidu protseduurid on Soome omad. Kõiki osalevaid võistlejaid informeeritakse võistluse täpsematest juhistest.

2. Arutati Street Modified klassi indeksi alandamist 9,0 sekundini.
Otsustati kehtestada Soome, Alastaro etapiks Street Modified klassi indeks - 9,0 sek. Uue hooaja, 2014, indeksi muudatuse kohta tehakse otsus 2013.a. hooaja lõpus.

3. Arutati Street Modified klassi kolme võistleja pöördumist tühistada II etapi peakohtuniku otsus anda välja punktid kvalifikatsioonisõitude alusel. Alakomitee seisukoht on võetud 18.07.2013 (anda välja II etapi punktid kvalifikatsioonisõitude alusel) ja otsust ei muudeta.

4. Arutati Veljo Einbegi ettepanekut määrata Outlaw klassi indeksiks 7,5 sek.
Otsustati kehtestada Soome, Alastaro etapiks Outlaw  klassi indeks – 7,5 sek ning viia Outlaw klassi indeks vastavusse Soome võistlusjuhendiga ja Soome Outlaw reeglitega. Uue hooaja, 2014, indeksi muudatuse kohta tehakse otsus 2013.a. hooaja lõpus.

Kinnitatud 5.august 2013.
Kiirendusvõistluse Alakomitee
Alakomitee otsus, 17.07.13 18.07.2013
17.07.2013

Alakomitee ja EMV II etapi Peakohtunik on üle vaadatnud, 13.07.13 toimunud EMV II etapi logi ning ST/MOD klassi eliminaatorite skeemid, ning nendib, et tõesti on need ebakorrektsed. Viga on tulnud sellest, et ka alla 10.0 sek ajad on loetud kvalifitseerunuks eliminaatorisse.

Alakomitee otsustas tulenevalt eelmisest, et:

1. Tühistada ST/MOD klassi eliminaatorite sõidud.
2. Võistluse esikolmik ST/MOD klassis jääb kehtima selliselt nagu autasustamisel, ning karikaid ja kohtasid ringi jagama ei hakata.
3. II etapi punktid ST/MOD klassis jagatakse välja kvalifikatsioonisõitude paremuse alusel. Alla 10.0 sek sõite ei arvestata.

Ajavõtutiimiga on vea tekkimise põhjus välja selgitatud ning järgmisel etapil kontrollitakse eliminaatorite skeemid topelt üle, vältimaks sama vea kordumise.

Lihtsalt meeldetuletuseks, et reeglites on kirjas alljärgnevalt:

7.1 Võistluse tulemused arvestatakse vastavalt sõidukiklassides toimunud eliminaatori tulemustele. Võistluse tulemused tunnistatakse ametlikeks 15 minutit peale võistluse tulemuste avaldamist teadetetahvlil või viimase protesti lahendamist.
8.1 Protestiaeg on 15 minutit peale eelsõitude või eliminaatori tulemuste avaldamist.
8.2 Protesti esitamiseks tasub võistleja protestiaja jooksul protestimaksu ja esitab protesti kirjalikul kujul peakohtunikule.
8.4 Protestimaks on 65 EUR. Sõiduki tehnilise korra kohta esitatava protesti maks on 320 EUR

Kaupo Porovardja
EMV II etapi peakohtuni
Kiirendusvõistluste Alakomitee kinnitas uued rekordid 17.07.2013
Kiirendusvõistluste Alakomitee kinnitas 17.07.2013.a. uued Eesti rekordid:

Veljo Einberg,
Buick Grand National - kiirendusrekord 7,836 sek, sõidetud Kiltsi lennuväljal, EMV II etapil 13.07.2013, klass Outlaw. Ühtlasi on see ka uus Kiltsi rajarekord;
Kristjan Käbi, Chevrolet Monza - lõppkiiruse rekord ¼ miilil 285,7 km/h, sõidetud Kiltsi lennuväljal, American Beauty Dragrace võistlusel, 14.07.2013, klass Outlaw;
Nils Laur, Kawasaki ZX12R - kiirendusrekord 8,747 sek ja lõppkiiruse rekord ¼ miilil 278,95 km/h, sõidetud Kiltsi lennuväljal, EMV II etapil, 13.07.2013, klass ProBike.

Kiirendusvõistluste Alakomitee 2013
Alakomitee otsus, ProBike klassile, hooajaks 2013 04.06.2013
Kiirendusvõistluste Alakomitee arutas ettepanekut rakendada ProBike klassil EMV etappidel stardifoori ProTree režiimis ja eliminaatorite Pro-tabeleid.

Otsustati algaval hooajal vastav muudatus sisse viia kõigil etappidel ja nimetada seda üleminekuajaks. Enne võistluse algust informeerib  peakohtunik võistlejaid Pro-stardifoori ja Pro-tabelite kasutamisest ning kui hooaja lõpus ei avaldata sõitjate poolt vastuseisu, siis viib sügisel Alakomitee selle muudatuse ka mootorrataste tehnilistesse reeglitesse sisse.

Otsus kinnitatud 04.06.2013


BHRA
Kiirendusvõistluste Alakomitee 2013
Partnerid