BHRA ametlikud teadaanded

Kiirendus- ja Lõppkiirusvõistluste Alakomitee teade, 02.02.2015 04.02.2015
Esmaspäeval, 02.02.2015 toimunud Kiirendus- ja Lõppkiirusvõistluste Alakomitee koosolekul rahuldati senise Alakomitee esimehe, Andrus Mõsovski tagasiastumise avaldus komitee esimehe ametikohalt. Eesti Autospordi Liidu Alakomiteede tegevusjuhistele tuginevalt on olemasolev Alakomitee esitanud Eesti Autospordi Liidule juba ka võimalikud uue esimehe kandidaadid, kellega alustatakse läbirääkimisi. Kuni uue Alakomitee esimehe ametisse määramise ja kinnitamiseni EAL Juhatuse poolt,  töötab ja eksisteerib Alakomitee olemasolev koosseis. Alakomitee uued liikmed ja uue koosseisu määrab ametisse uus esimees.

Niisamuti otsustati toimunud koosolekul, et olemasolev Alakomitee muudatusi reeglites hooajaks 2015 ei tee. Kõik laekuvad ettepanekud, küsimused ja probleemid kogutakse kokku ja edastatakse lahendamiseks  juba uuele Alakomitee esimehele ja liikmetele.

Olemasolev Alakomitee tänab kõiki kiirendus- ja lõppkiirusvõistlustel osalejaid – võistlejaid, korraldajaid, kohtunikke, toetajaid, sponsoreid ja abilisi, samuti ala fänne ja võistluste pealtvaatajaid, meeldiva koostöö ja panuse eest ala arengusse.  

Hoiame kõiki, nii läbi Eesti Autospordi Liidu kui ka muude kanalite, kursis toimuvaga. 

Kiirendus- ja Lõppkiirusvõistluste Alakomitee liikmed

Kiirendus- ja lõppkiirusvõistluste Alakomitee koosolek, 30.10.2014, Tallinn, otsused 06.11.2014
Kiirendus- ja lõppkiirusvõistluste Alakomitee koosolek, 30.10.2014, Tallinn
Protokolli väljavõtted


1. Alakomitee koosseis
1) Alakomitee uus liige on alates novembrist 2014 Indro Päll, kes määrati esindama lõppkiirusvõistluste osa.
2) Otsustati rahuldada Kristjan Veedler taotlus Alakomiteest väljaastumiseks.

2. EMV kiirendusvõistlused 2015
Kinnitati esialgne hooaja 2015 EMV kiirendusvõistluste kalender:
I etapp: 2.-3. mai, EDRA Nationals, Haapsalu
II etapp: 20. juuni, (nimi ja asukoht täpsustamisel)
III etapp: 25. juuli, Speedest Nightrace, Pärnu lennuväli
IV etapp: 22. august, EMV finaaletapp, Haapsalu
Alakomitee koosoleku, 09.06.2014, otused. 25.06.2014
9. juunil 2014 toimunud Alakomitee koosolekul arutati EMV I etapil toimunud vahejuhtumeid, mis olid seotud Street A ja Street B klasside tehniliste reeglite eiramise ja möödapanekuga. Lisaks mitme võistleja poolt saadetud e-kirjadele, olid otsuste ja vajalike muudatuste tegemise aluseks võistluse peakohtuniku, žürii esimehe, tehnilise kohtuniku pealiku ning samuti  reegleid eiranud võistlejate endi kommentaarid. Lisaks uuriti ka Eesti Autospordi Liidu teiste alade sarnaseid juhtumeid ning kogemusi.

Alakomitee otsustas järgmist:
1. Tehnilisi reegleid klassides ST/A ja ST/B ei muudeta. Olemasolevad rehvipiirangud jäävad kehtima. Seega endiselt kehtib see, et Street A klassis on keelatud igasugu slikkrehvide s.h. tänavalegaalsete kiirenduse- ja ringrajarehvide kasutamine. Siinkohal võiks siis veel eraldi välja tuua, et A-klassis on keelatud kasutada palju segadust tekitanud Toyo R888 rehve. Niisamuti jääb kehtima see, et masinaklassis Street B on lubatud kasutada, lisaks tänavarehvidele, vaid DOT-märgistusega tänavaslikk-rehve (nt. Mickey Thompson „ET Street“ jms.)

Alakomitee paneb võistlejate südamele - Palume jälgida ja lähtuda kahtlemise korral ikkagi eeskätt kehtivatest tehnilistest reeglitest. Võistlejate kohustus on neid sellisel kujul täita. Kui on midagi arusaamatut, siis palume pöörduda küsimustega kasvõi bhra@bhra.ee poole, kui just ei tea tehnilise kohtuniku vm kontakte. Kõik teie küsimused edastatakse vajalike inimestele, kes neid küsimusi siis lahendavad. Palume mitte sõlmida tehnilistes küsimustes eri-kokkulepped. Sellised kokkulepped võivad ja saavad toimuda vaid Alakomitee nõusolekul, mille edastab Alakomiteele kas tehnilise komisjoni pealik või võistluse peakohtunik.

2. Alakomitee otsustas teha võistlejale ST/B06 hoiatuse ning esitab võistlejale korralduse viia ennast kurssi Eestis kehtivate tehniliste reeglitega. Nimelt rikkus ja eiras Street B klassis Läti võistleja, võistlusnumber ST/B06,  kahte tehnilist reeglit (rehvid ja summutisüsteem). Siiski kaaludes läbi erinevaid aspekte ning lähtudes sellest, et Läti võistlejatele ei oldud EMV I etapi võistluseks tehtud kättesaadavaks vastava klassi reegleid, otsustati EMV punkte mitte tühistada, vaid piirduda hoiatusega.

3. Alakomitee otsustas muuta protestimise korda ning tasusid, mis lihtsustaks ja kergendaks võistlejatel esitada ametlikke proteste. See projekt läheb Alakomiteel töösse.

4. Otsustati tõhustada kohtunike tööd. Alakomitee kohustab võistlustele sisse viima võistluseelseid kohtunike koosolekuid, kus iga ala kohtunike pealik teeb oma ala kohtunikele koosoleku. Koosolekul räägitakse läbi, mida on vajalik jälgida, kus võivad esineda „ohu-kohad“, millised punktid reeglites vajavad erilist tähelepanu jne. Lisaks muudetakse tehnilise kontrolli lehti ning kõnealused punktid –näiteks punktid rehvide kasutamise kohta, muutuvad nähtavamaks ning võistleja kinnitab, milliseid rehve ta kasutab, oma allkirjaga.

Kiirendusvõistluste Alakomitee 2014.

Kubatuuripiirang Juunior Bracketile 26.02.2014
Tulenevalt kasvavast huvist Juunior Bracket klassi vastu on Kiirendusvõistluste Alakomitee otustanud muuta klassile seni määratud kubatuuripiirangut, mis enne oli 1600 cm3. Alakomitee kinnitas uueks kubatuuripiiranguks, alates hooajast 2014, 2000 cm3.

Kiirendusvõistluste Alakomitee 2014
Kiirendusvõistluste Alakomitee otsused klassimuudatuste osas, hooajaks 2014 16.01.2014
Kiirendusvõistluste Alakomitee otsused võistlusklassidesse sisseviidavate muudatuste kohta hooajast 2014, kinnitatud Alakomitee poolt - jaanuar 2014.

1. STREET A klass (karikasari) – Klassi uueks indeksiks on 13.500 sek. Klassi reeglite osas muudatusi ei ole.
2. STREET B klassi (karikasari) - Reeglite osas viia sisse muudatus lubada kasutada rehvidena tänavasõidu slikid (slik-rehvil peab olema vastav märgistus). Klassi muude reeglite osas muudatusi ei ole, klassi indeksiks jääb 11,5000 sek.
3. OUTLAW klassi (EMV-klass) – Klassi uueks indeks on 7,500 sek. Klassi reeglite osas muudatusi ei ole.
4. STREET MOD klass (EMV klass) – Reeglite osas viia sisse muudatus lubada sõita nn. täisslikiga. Klassi muude reeglite osas muudatusi ei ole, klassi indeksiks jääb 10,000 sek.
5. Alates 01.01.2014 a. kaotab kehtivuse EMV arvestuses Bracket klass.
6. Kinnitada uuteks autode EMV klassideks:
1) SPORTSMAN ET, klassitähis SET (EMV-klass) – autode bracket klass, kiirusindeks alates 12.000 sek. Klassile kehtib Sportsman start ja Sportsman eliminaatoritabel.
2) PRO ET, klassitähis PET (autode EMV-klass) –autode bracket klass, kiirusindeks 9.000-11.999 sek. Klassile kehtib Sportsman start ja Sportsman eliminaatoritabel.
3) SUPER COMP, klassitähis SC (EMV klass) – autode Heads up klass, kiirusindeks 8,900 sek. Klassi autodele kerepiirangud puuduvad. Võistlusauto turvavarustus peab vastama tema kiirusindeksile, vastavalt kehtivatele Kiirendusvõistluste tehnilistele reeglitele. Klassile kehtib Pro start ja Sportsman eliminaatoritabel.
7. SPORTSMAN ET ja PRO ET klassidele kehtivad kõik olemasolevad BRACKET klassi reeglid, va. kaalupiirangud, kus nüüdsest rakendatakse üldiseid, teiste klassidega sarnaseid kaalupiiranguid. (http://www.bhra.ee/infomaterjalid/bracket_reeglid_autodele/ ). Reegleid vastavalt korrigeeritakse.
8. Sõitjate vähesuse korral on lubatud SPORTSMAN ET JA PRO ET klassides, võimaluse korral, sõita koos. Otsus tehakse esimesel EMV võistlusel.

Kiirendusvõistluste Alakomitee 2014
Partnerid