Mis on BHRA?

Mis on BHRA ja mida teeb?

MTÜ Baltic Hot Rod Association (BHRA) on asutatud 2003 aasta juulis, eesmärgiga ühendada ja koondada kokku kõik isikupäraste autode huvilised, muud auto- ja tehnikahuvilised. Samuti kõik need, kes on vähemal või suuremal määral seotud kiirendusvõidusõiduga. 2003 aastal kinnitas ja tõendas Eesti Autospordiliit (EAL) BHRA ametlikuks kontrollivaks ja koordineerivaks organiks, mis tegeleb kiirendusvõidusõiduga Eestis, selle ala arendamise ja vahendamisega ning kõikide muude teiste tegevustega, mis on antud valdkonnaga seotud. BHRA on registreeritud NEZ Zone komitees.

BHRA allorganisatsioonideks on Ford Mustang Club Estonia (FMCE), Cadillac Club Estonia (CCE) ja Pontiac Firebird Club Estonia (PFCE).

BHRA on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. BHRA liikmeteks võivad olla kõik autohuvilised jm tehnikahuvilised,  sõltumata asukohast.
 

BHRA VISIOON

BHRA visiooniks on olla suurim ja tuntuim tehnikahuvilisi koondav ühing kogu Baltikumis, mis pakub pealtvaatajatele tipptasemel tehnikanäitusi ning autospordi üritusi.

 

BHRA missioon

  • Tekitada parem arusaam kiirendusvõidusõidust kui arenevast ja edasiviivast spordialast oma liikmetele, avalikkusele, pressile, ühiskonnale, seadusandlikele organitele, õiguskaitse büroodele, riigi ja eraettevõtetele;
  • julgustada, edendada ja parendada oma liikmete kiirendusvõidusõidu võistlustest osavõtmist, täiendada ja edasi viia kiirendusvõidusõidu spordiala ning tavasid;
  • suurendada liikmete teadmisi kiirendusvõidusõidust, autode ümberehituse tehnilistest tingimustest ning turvameetmetest;
  • suurendada ja edendada avalikkuse huvi kiirendusvõidusõidu vastu.

BHRA tegevuse eesmärgid

  • Liita omavahel kõik mootorispordi valdkonnaga seotud spetsialistid ja asjatundjad. Samuti kõik, kes huvituvad autodest, kiirendusvõidusõidust ja sellega seotud tehnikast. Ühendada kõik klassikaliste ning tänapäevaautode huvilised ja fännid. Kuivõrd huvi teema vastu on suur, siis soovib BHRA edaspidi kiirendusvõidusõidu võistluste kõrvalt läbiviia enam vastavasisulisi üritusi ja koosolemisi. Kavas on Ameerika autode, klassikaliste autode ning tänapäevaautode showd, kokkutulekud, ühiskondlikud üritused ja palju muud.
  • Arendada mootorisporti Eestis ning teistes Balti riikides, seda eeskätt alal, mis puudutab kiirendusvõidusõitu. BHRA korraldab, organiseerib ja vahendab erinevate tasandite kiirendusvõidusõidu võistlusi.
  • Koolitada kiirendusvõistlustest osavõtjaid, tehnilist personali ja  teisi isikuid, kes on sellega seotud. 
  • Korraldada ja läbi viia vastavasisulisi kursusi, seminare, näitusi, võistlusi ja teisi üritusi, mis on seotud autode ja autospordiga. 
  • Vahendada vastavasisulist ja erialast informatsiooni läbi trükiste tõlkimise, koostamise, kirjastamise ja levitamise, ajakirjanduse kaudu, trükistes, internetis ning erinevates meediakanalites.
  • Arendada teisi ühiskondliku elu valdkondi.
Partnerid